تعداد 0 محصول در سبد خرید شما وجود دارد
مبلغ کل: تومان
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نمایندگی

پنل کاربری ، همکاری و نمایندگی :

شما می توانید با دریافت یکی از پنل های خدمات هوشمند ما با استفاده از نام و برند خود دارای سایت و ربات اختصاصی شده و با قیمت های دلخواه خود اقدام به فروش خدمات و کسب در آمد کنید .
جهت دریافت پنل نمایندگی می توانید در سامانه ثبت نام کنید و به بخش ارتقا حساب کاربری مراجعه نمایید .

پنل کاربر :
1- کاربر

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران ، بدون کاهش تعرفه ها

2- کاربر * ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+2 درصد کاهش تعرفه ها

3- کاربر ** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+3 درصد کاهش تعرفه ها

4- کاربر *** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+4 درصد کاهش تعرفه ها

پنل همکار :
1- همکار

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+7 درصد کاهش تعرفه ها

2- همکار * ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+8 درصد کاهش تعرفه ها

3- همکار ** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+9 درصد کاهش تعرفه ها

4- همکار *** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+10 درصد کاهش تعرفه ها

پنل نماینده :
1- نماینده

پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی با برند خود+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+17 درصد کاهش تعرفه ها

2- نماینده * ستاره

سایت اختصاصی با برند خود (نمونه سایت)+پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+18 درصد کاهش تعرفه ها

3- نماینده ** ستاره

سایت اختصاصی با برند خود (نمونه سایت)+پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+19 درصد کاهش تعرفه ها

4- نماینده *** ستاره

سایت اختصاصی با برند خود (نمونه سایت)+پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+هاست و دامنه ir رایگان+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+20 درصد کاهش تعرفه ها