تعداد 0 محصول در سبد خرید شما وجود دارد
نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نمایندگی

پنل کاربری ، همکاری و نمایندگی :

شما می توانید با دریافت یکی از پنل های خدمات هوشمند ما با استفاده از نام و برند خود دارای سایت و ربات اختصاصی شده و با قیمت های دلخواه خود اقدام به فروش خدمات و کسب در آمد کنید .
جهت دریافت پنل نمایندگی می توانید در سامانه ثبت نام کنید و به بخش ارتقا حساب کاربری مراجعه نمایید .

پنل کاربر :
۱- کاربر

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران ، بدون کاهش تعرفه ها

۲- کاربر * ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۲ درصد کاهش تعرفه ها

۳- کاربر ** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۳ درصد کاهش تعرفه ها

۴- کاربر *** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۴ درصد کاهش تعرفه ها

پنل همکار :
۱- همکار

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۷ درصد کاهش تعرفه ها

۲- همکار * ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۸ درصد کاهش تعرفه ها

۳- همکار ** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۹ درصد کاهش تعرفه ها

۴- همکار *** ستاره

پنل رایگان فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ثبت سفارش برای خود و دیگران+۱۰ درصد کاهش تعرفه ها

پنل نماینده :
۱- نماینده

پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی با برند خود+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+۱۷ درصد کاهش تعرفه ها

۲- نماینده * ستاره

سایت اختصاصی با برند خود (نمونه سایت)+پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+۱۸ درصد کاهش تعرفه ها

۳- نماینده ** ستاره

سایت اختصاصی با برند خود (نمونه سایت)+پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+۱۹ درصد کاهش تعرفه ها

۴- نماینده *** ستاره

سایت اختصاصی با برند خود (نمونه سایت)+پنل فروش خدمات شبکه های اجتماعی+پنل پیامک+ربات تلگرام دستیار فروش خدمات شبکه های اجتماعی+هاست و دامنه ir رایگان+قیمت گذاری دلخواه+آموزش و پشتیبانی مستمر+۲۰ درصد کاهش تعرفه ها

error: Content is protected !!